Jaarstukken 2018

Volksgezondheid

Gezond en veilig opgroeien

We werken samen met partners in de stad aan de thema’s en initiatieven die bijdragen aan de gezonde start van kinderen. De resultaten van 2018 zijn inhoudelijk beschreven onder de kerntaak van de Jeugdgezondheidszorg omdat het daarmee nauw verbonden is.