Jaarstukken 2018

Samenstelling Bestuur

Samenstelling gemeenteraad
Zetelverdeling:

12 GroenLinks
10 D66
6   VVD
3   PvdA
2   SP
2   CDA
2   ChristenUnie
2   Student & Starter
2   Partij voor de Dieren
2   Denk
1   PVV
1…Stadsbelang

Samenstelling college van B en W
Burgemeester Jan van Zanen
Portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving, Ombudszaken en Burgerzaken
Wethouder Victor Everhardt (Eerste locoburgemeester)
Portefeuille: Volksgezondheid, Milieu &emissieloos vervoer, Jeugd & Jeugdzorg, Stationsgebied enVastgoed
Wijkwethouder: Leidsche Rijn
Wethouder Lot. van Hooijdonk
Portefeuille: Energie, Mobiliteit, Groen, Dierenwelzijn
Wijkwethouder: Zuid en West
Wethouder Kees Diepeveen
Portefeuille: Wonen, Merwedekanaalzone, Grondzaken, Openbare Ruimte, Versnelling Overvecht, Markten en havens
Wijkwethouder: Overvecht
Wethouder Linda Voortman
Portefeuille: Werk en Inkomen, Diversiteit, Publieksdienstverlening, personeel en organisatie
Wijkwethouder: Zuidwest en Noordoost
Wethouder Klaas Verschure
Portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, Leidsche Rijn, Economische zaken, Circulaire economie en Middelbaar beroepsonderwijs
Wijkwethouder: Noordwest
Wethouder Anke Klein
Financiën, Cultuur, Onderwijs, Wijkgericht werken en participatie en Erfgoed
Wijkwethouder: Oost en Binnenstad
Wethouder Maarten van Ooijen
Portefeuille: Maatschappelijke ondersteuning, Welzijn, Asiel en integratie en Sport
Wijkwethouder: Vleuten-De Meern
Gemeentesecretaris Gabrielle Haanen

ga terug