Jaarstukken 2018

Op deze website vindt u de Jaarstukken 2018 van de Gemeente Utrecht.

Met de jaarstukken legt het college van Burgemeester en Wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. Wij laten zien wat we in 2018 hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost.

Onder het kopje 'Algemeen ' vindt u een leeswijzer die u helpt om uw weg te vinden op deze site.

De Jaarstukken 2018 bestaan uit:

  • Het Jaarverslag:
    Programma's ->dit is de inhoudelijke verantwoording. We geven een terugblik op 2018: wat is er bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

    Paragrafen ->dit onderdeel geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente, beheersmatige zaken en risico’s
  • Jaarrekening -> dit is de financiële verantwoording, of het huishoudboekje van de Gemeente Utrecht. Hoe staat de gemeente er financieel voor? Waar gaven we het geld aan uit en waar kwam het geld vandaan?

Inkomsten Gerealiseerd

€ 1.399.616

Afwijking € 19.520

Uitgaven Gerealiseerd

€ 1.416.375

Afwijking € -27.654

Bedragen x € 1.000
Gerealiseerd € 9.430
Afwijking € 801
Gerealiseerd € 40.574
Afwijking € 2.508
Gerealiseerd € 190.241
Afwijking € 29.456
Gerealiseerd € 164.361
Afwijking € -2.933
Gerealiseerd € 592
Afwijking € 278
Gerealiseerd € 13.637
Afwijking € -4.744
Gerealiseerd € 74.064
Afwijking € -11.928
Gerealiseerd € 73.989
Afwijking € -24.858
Gerealiseerd € 94.343
Afwijking € 2.674
Gerealiseerd € 140.668
Afwijking € -3.417
Gerealiseerd € 47
Afwijking € 47
Gerealiseerd € 14.011
Afwijking € -2.073
Gerealiseerd € 144.520
Afwijking € 2.482
Gerealiseerd € 230.477
Afwijking € 804
Gerealiseerd € 25.805
Afwijking € -946
Gerealiseerd € 98.667
Afwijking € -4.045
Gerealiseerd € 11.747
Afwijking € 176
Gerealiseerd € 217.319
Afwijking € -1.167
Gerealiseerd € 1.375
Afwijking € 1.375
Gerealiseerd € 82.221
Afwijking € 136
Gerealiseerd € 3.343
Afwijking € 383
Gerealiseerd € 25.067
Afwijking € 83
Gerealiseerd € 652
Afwijking € 176
Gerealiseerd € 47.980
Afwijking € 80
Gerealiseerd € 115
Afwijking € 113
Gerealiseerd € 49.129
Afwijking € 87
Gerealiseerd € 10.350
Afwijking € 1.421
Gerealiseerd € 33.286
Afwijking € 1.031
Gerealiseerd € 26.961
Afwijking € -7.106
Gerealiseerd € 16.259
Afwijking € -107
Gerealiseerd € 796.993
Afwijking € -3.581
Gerealiseerd € 6.566
Afwijking € 1.907
Gerealiseerd € 9.039
Afwijking € 3.698
Gerealiseerd € 162.164
Afwijking € 9.053