Jaarstukken 2018

Samenvatting

In 2018 is na de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen een nieuw coalitieakkoord opgesteld met de titel ‘Utrecht: ruimte voor iedereen’. Daarin staat wat we als college van B&W de komende jaren gaan doen om Utrecht een stad te maken waar ruimte is voor iedereen.

“Utrecht loopt voorop in gezond stedelijk leven. De ontwikkeling van de stad benutten we om te zorgen dat iedereen mee kan doen. Met innovatieve oplossingen investeren we samen met inwoners en partners in de stad van vandaag en morgen. Een stad waar men oog heeft voor elkaar en een plek is voor iedereen.”

We nemen het coalitieakkoord als leidraad voor deze samenvatting van de jaarstukken 2018. Dat maakt het makkelijker om tijdens het terugkijken verbanden te zien met de nieuwe plannen.

ga terug