Jaarstukken 2018

Bedrijfsvoering

De gemeente Utrecht organiseert zich gemakkelijker en vanzelfsprekender rondom de opgaven die zich aandienen. Dat doen we samen met inwoners en partners in de stad. De bedrijfsvoeringfuncties zorgen er met hun ondersteunende werkzaamheden voor dat het primaire proces slimme oplossingen kan bedenken en resultaten kan boeken.

ga terug