Jaarstukken 2018

Economie

Inleiding

Utrecht is één van de meest competitieve economische regio’s van Europa. De werkgelegenheid groeit, alhoewel deze nog wel achterblijft bij de groei van de bevolking. Nationaal en internationaal krijgt Utrecht steeds meer waardering als regio van Gezond Stedelijk Leven.

In ons economisch beleid en handelen zetten we daar nadrukkelijk op in. Uitgangspunt is dat het aantal banen mee gaat groeien met de stad. Mogelijkheden om deze gewenste banengroei te bereiken en duurzaam vast te houden liggen vooral op het gebied van duurzaam en circulair bouwen, de energietransitie, zorg, ICT en onderwijs. Juist deze sectoren kunnen kansen bieden voor mensen die nog werk zoeken maar nu nog onvoldoende (digitale) vaardigheden hebben om in deze sectoren aan de slag te gaan.

De nieuwe extra werkgelegenheid zal neerslaan in de bestaande stad. Hierdoor stijgt het aantal banen per werklocatie. Dit is nu nog niet overal mogelijk. Dit vraagt dan ook om een nieuwe verdichtingsstrategie voor werklocaties.

In 2018 hebben we een sterkere focus gelegd op deze sectoren en de werklocaties waar deze kunnen landen. Belangrijk daarbij is dat het (regionaal) vestigingsklimaat gezond is en blijft. We werken daarbij samen met de provincie Utrecht, bestaande platforms als de U10, de Economic Board Utrecht (EBU), onze partners op het Utrecht Science Park, Utrecht Marketing en met lokale partners in de wijken en op de verschillende werklocaties.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2016

2017

2018

Functiemening

%

LISA

62,2

62,1

Pm*

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

LISA

147,2**

149,2**

Pm*

* cijfers over 2018 zijn nog niet beschikbaar
** cijfers over 2016 en 2017 zijn door wijziging systeem aangepast naar 136,5 in 2016 en 138.2 in 2017. De trend is nog steeds hetzelfde en laat een groei zien.

De gegevens uit bovenstaande tabel komen van de website 'waar staat je gemeente'

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 16.083
Gerealiseerd € 14.011
Afwijking € 2.073