Jaarstukken 2018

Voorzieningen

Stand en verloop voorzieningen

 

x € 1.000

Omschrijving

Stand
1-1-2018

Toevoeging
2018

Onttrekking
2018

Stand
31-12-2018

a

b

c

= a + b - c

Verplichtingen en verliezen

Stedelijke ontwikkeling

5.558

-66.895

72.452

Risico's

Bewoners en Bestuur

4.522

849

115

5.256

Stedelijke ontwikkeling

65.423

6.500

71.161

762

Openbare ruimte en Groen

1.860

135

1.023

972

Werk en Inkomen

500

500

Volksgezondheid

164

30

134

Overhead

2.540

1.287

1.253

Egalisatievoorzieningen

Bereikbaarheid

1.003

207

796

Openbare ruimte en Groen

2.031

394

49

2.376

Utrechts Vastgoed

203

203

Overhead

14

84

44

54

Toekomstige vervangingsinvesteringen

Openbare ruimte en Groen

-1.781

1.781

Van derden verkregen middelen

Duurzaamheid

165

1

21

145

Bereikbaarheid

0

-137

137

Openbare ruimte en Groen

2.843

17.000

19.843

0

Totaal Voorzieningen

81.065

30.724

24.967

86.822