Jaarstukken 2018

Utrechts Vastgoed

Inleiding

Voldoende functionele gebouwen en terreinen voor gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente.

Utrecht heeft voldoende, kwalitatief goed en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten
mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijk doelstellingen van de gemeente.
De missie van de Utrechtse Vastgoedorganisatie (UVO) is om activiteiten te accommoderen die een bijdrage leveren aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen in de verschillende sectoren. Wij zullen accommodaties beheren en (laten) realiseren met een maatschappelijke toekomstwaarde in dienst van gemeentelijke beleidsdoelen.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Er zijn geen indicatoren van toepassing bij dit programma.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 16.366
Gerealiseerd € 16.259
Afwijking € 107