Jaarstukken 2018

Utrechts Vastgoed

Financiën

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

12-1-1-1

Duurzame en toegankelijke accommodaties

35.198

25.759

31.949

33.021

25.868

-7.153

28.503

12-2-1-1

multifunctionele accommodaties

0

0

1.098

0

94

94

0

12-2-2-1

facilitair beheer

1.028

845

1.047

1.047

1.000

-47

1.064

Lasten

12-1-1-1

Duurzame en toegankelijke accommodaties

28.227

23.341

24.312

14.729

14.684

45

13.830

12-2-1-1

multifunctionele accommodaties

0

0

676

2

1

1

2

12-2-2-1

facilitair beheer

1.546

1.363

1.644

1.635

1.574

60

1.596

Saldo baten en lasten

6.453

1.900

7.461

17.701

10.702

-7.000

14.139

Toevoeging reserves

4.217

4.217

0

1.931

5.435

-3.504

259

Onttrekking reserves

2.025

2.056

2.025

2.717

2.414

-303

2.507

Saldo baten en lasten

4.261

-261

9.487

18.487

7.681

-10.806

16.387