Jaarstukken 2018

Utrechts Vastgoed

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

12-2-2-1

facilitair beheer

6749

Facilitair beheer MFA's SB

1.028

845

1.047

1.047

1.000

-47

1.064

Lasten

12-2-2-1

facilitair beheer

6749

Facilitair beheer MFA's SB

1.546

1.363

1.644

1.635

1.574

60

1.596

Saldo baten en lasten

-518

-518

-597

-588

-575

13

-532

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-518

-518

-597

-588

-575

13

-532

Investeringen

Subsidies

ga terug