Jaarstukken 2018

Utrechts Vastgoed

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

12-2-2-1

facilitair beheer

1.028

845

1.047

1.047

1.000

-47

1.064

Lasten

12-2-2-1

facilitair beheer

1.546

1.363

1.644

1.635

1.574

60

1.596

Saldo baten en lasten

-518

-518

-597

-588

-575

13

-532

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

-518

-518

-597

-588

-575

13

-532

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Facilitair beheer
Het facilitair beheer van multifunctionele accommodaties is nagenoeg budgettair neutraal.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug