Jaarstukken 2018

Wijken

In de Utrechtse buurten en wijken werken we samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners aan uiteenlopende projecten. Vanaf 2019 doen we dat in de vorm van wijkopgave als opvolger van de wijkactieprogramma’s. De wijkactieprogramma's 2018 waren daarmee de laatsten die zijn gemaakt. We kijken terug op het maken van de wijkopgave 2019 en op enkele opvallende ontwikkelingen in de wijken.

ga terug