Jaarstukken 2018

Kerncijfers gemeente Utrecht

Per einde kalenderjaar

2016

2017

2018

Sociale structuur

Aantal inwoners

343.134

347.574

352.941

waarvan percentage 0-29 jaar

45

44

44

waarvan percentage 30-64 jaar

45

45

45

waarvan percentage 65+ jaar

10

10

10

Werkzame personen SBI 2008[1]

245.216 (246.467)

248.625 (250.880)

261.165

Fysieke structuur

Oppervlakte land in hectare

9.406

9.406

9.406

Bevolking per vierkante kilometer land

3.648

3.695

3.752

Woningen per vierkante kilometer land

1.576

1.603

1.636

Aantal woningen[2]

148.212

150.825

153.845

waarvan % koopwoningen[3]

-

47

volgt later

Gemiddelde woningbezetting (= bevolking in woningen / bewoonde woningen)[4]

2,26 (2,4)

2,4

volgt later

Financiële structuur (bedragen zijn in miljoenen euro’s)

Rekening

Totaal lasten

1.435

1.356

1.416

Algemene Uitkering Gemeentefonds

651

649

688

Totaal reserves

585

602

601

Totaal voorzieningen

89

81

87

[1]  Bron: Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) met de stand per 1 april. Voor werkzame personen zijn de definities van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 (inclusief vrije beroepen) van toepassing. Cijfers van voorgaande jaren worden telkens bijgesteld.
[2] Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De overgang naar de BAG-registratie (vanaf 2014) is van invloed geweest op de omvang van de woningvoorraad en daarmee ook de gemiddelde woningbezetting. In de nieuw gehanteerde woningdefinitie worden ook wooneenheden meegenomen.
[3] Bron: Kadaster. In de eigendomsgegevens van het Kadaster die betrekking hebben op de Utrechtse woningvoorraad van eind 2017 is 47% koopwoning en 45% huurwoning; van de overige 8% is de eigendomssituatie onbekend.
[4] Bron: BAG en BRP. Het cijfer geeft de gemiddelde woningbezetting van bewoonde woningen en wooneenheden die onder de woningtelling vallen.

ga terug