Jaarstukken 2018

Venster voor Bedrijfsvoering

De benchmark Vensters voor Bedrijfsvoering wordt ingevuld door honderd gemeenten en diverse provincies en waterschappen. Het biedt managers handvatten  om met elkaar in gesprek te gaan over ambities, keuzes en verbeterpunten van de organisatie. Ter illustratie zijn hieronder voor achttien indicatoren de gegevens van Utrecht weergegeven, afgezet tegen het gemiddelde van de G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht).
Na het vaststellen van de jaarrekening door de raad zijn de gegevens definitie

In het overzicht staan een aantal indicatoren die iets zeggen over de bedrijfsvoering van de gemeente Utrecht. Deze zijn vergeleken met de G4: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Het gaat over de volgende indicatoren: Omvang totale formatie per gemeente, Utrecht 3.828 FTE, amsterdam 14.562 FTE, Den Haag 7.811 FTE, Rotterdam 11.207 FTE Omvang formatie gerelateerd aan aantal inwoners, voor Utrecht 11,0 FTE, voor G4 15,1 FTE Omvang van de overhead functie, gerelateerd aan totale omvang formatie, voor Utrecht 26,2% , voor G4 29,8% Omvang van de bedrijfsvoeringsfunctie, gerelateerd aan totale omvang, voor Utrecht 17,6%, voor G4 18,9% Ziekteverzuim, voor Utrecht 5,9%, voor G4 6,2% Uitgave aan persoonlijke ontwikkeling, voor Utrecht 1086,= euro per persoon, voor G4 1053,= Vrouwen in leidinggevende positie, voor Utrecht 47%, voor G4 45% Medewerkers jonger dan 35 jaar procentueel, voor Utrecht 17%, voor G4 16% Medewerkers 55 jaar of ouder procentueel, voor Utrecht 30%, voor G4 32% Apparaatskosten per FTE, voor Utrecht 76.762 euro per FTE, voor G4 83.631 per FTE Gemiddelde loonsom per FTE, voor Utrecht 74.132,= euro, voor G4 71.207,= euro ICT kosten per FTE, voor Utrecht 10.385,= euro, voor G4 10.087,= euro Kosten externe inhuur in % tov totale loonsom, voor Utrecht 13,6%, voor G4 14,4% Betaal discipline, voor Utrecht 93%, voor G4 90% Ruimtebeslag per FTE, voor Utrecht 16 m2, voor G4 14m2 Huisvestingskosten per vierkante meter, voor Utrecht 374,= euro, voor G4 463,= euro Aantal werkplekken per FTE, voor Utrecht 0,73 werkplekken, voor G4 0,68 werkplekken Social return inkoop, voor Utrecht 38%, voor G4 69%
ga terug