Jaarstukken 2018

Volksgezondheid

Prestaties

  • we hebben onze kerntaken uitgevoerd;
  • we hebben de netwerken en initiatieven rondom de kernthema’s gefaciliteerd en versterkt en hebben onze gezondheidskennis en expertise ingebracht op allerlei gebieden in het sociale en het fysieke domein;
  • we bevorderden de samenwerking en co-creatie in de wijken en buurten met onze gezondheidspartners.
ga terug