Jaarstukken 2018

Cultuur

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

10-1-2-1

Participatie

6183

Participatie Cultuur

0

405

0

0

100

100

0

Lasten

10-1-2-1

Participatie

6183

Participatie Cultuur

4.807

5.217

5.012

5.110

5.131

-22

5.602

6186

Participatie Media

653

698

696

704

725

-20

727

Saldo baten en lasten

-5.460

-5.510

-5.708

-5.814

-5.756

58

-6.329

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-5.460

-5.510

-5.708

-5.814

-5.756

58

-6.329

Investeringen

Subsidies

€ 1.000 euro

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil

Cultuurparticipatie

Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek

5.034

3.628

1406

Totaal

Subdoelstelling Cultuur

5.034

3.628

1.406

ga terug