Jaarstukken 2018

Cultuur

Financiën

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

10-1-1-1

Programmering en productie

0

13

2

2

15

13

2

10-1-2-1

Participatie

0

405

0

0

100

100

0

10-1-3-1

Internationalisering

2

0

0

0

0

0

0

Lasten

10-1-1-1

Programmering en productie

43.396

44.418

42.928

43.228

43.273

-45

43.908

10-1-2-1

Participatie

5.460

5.915

5.708

5.814

5.856

-42

6.329

10-1-3-1

Internationalisering

1.161

585

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

-50.015

-50.501

-48.634

-49.040

-49.014

26

-50.235

Toevoeging reserves

2

0

2

235

233

2

2

Onttrekking reserves

2.732

2.760

132

132

160

28

132

Saldo baten en lasten

-47.286

-47.741

-48.505

-49.143

-49.087

56

-50.105