Jaarstukken 2018

Openbare Ruimte en Groen

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

05-2-3-1

Het afval ophalen en de infrastructuur

6425

Inzamelen en afvoeren van afval

33.513

33.431

34.960

34.649

34.255

-395

37.701

6731

Huishoudelijke afvalinzameling

3.050

4.051

3.000

3.000

4.369

1.369

3.200

6732

Overh.taken(excl HHafv)+facil inzameling

126

42

126

126

30

-96

126

6733

Bedrijfsafval inzameling

4.320

4.232

4.320

4.320

4.642

322

4.320

6734

Marktdienst

633

595

670

651

581

-70

674

6735

Havendienst

249

260

710

255

287

32

357

6756

Havens overige activiteiten

610

604

170

626

654

28

626

Lasten

05-2-3-1

Het afval ophalen en de infrastructuur

6425

Inzamelen en afvoeren van afval

3.735

4.146

3.682

3.675

3.576

99

3.904

6731

Huishoudelijke afvalinzameling

21.076

22.139

22.298

22.298

23.696

-1.398

24.839

6732

Overh.taken(excl HHafv)+facil inzameling

197

111

198

197

131

67

200

6733

Bedrijfsafval inzameling

3.796

3.770

3.817

3.259

3.577

-318

3.259

6734

Marktdienst

462

466

501

518

454

64

560

6735

Havendienst

1.101

1.022

1.098

1.179

1.119

60

1.056

6756

Havens overige activiteiten

79

129

108

76

91

-15

226

Saldo baten en lasten

12.056

11.431

12.257

12.426

12.173

-252

12.960

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

153

166

101

101

109

9

3

Saldo na mutaties reserves

12.209

11.597

12.358

12.527

12.283

-244

12.963

Investeringen

Subsidies

ga terug