Jaarstukken 2018

Openbare Ruimte en Groen

Financiën

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

05-1-1-1

Achterstallig onderhoud wegwerken

4.461

6.171

4.472

4.475

4.107

-368

4.638

05-1-2-1

Vervangen en re-linen van 5 km riolering

38.219

39.060

38.759

37.409

39.733

2.324

37.799

05-2-1-1

Schoonhouden van de openbare ruimte

489

550

89

939

879

-60

89

05-2-1-2

Onderhouden van het groen

2

176

2

2

167

165

2

05-2-1-3

Handhaven van de algemene regelgeving

4.328

4.270

4.661

4.603

4.361

-242

4.755

05-2-2-1

Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen

609

234

25

615

279

-336

25

05-2-2-2

Ontwikkelen groen en recreatiegebieden

0

6

0

0

0

0

0

05-2-3-1

Het afval ophalen en de infrastructuur

42.503

43.215

43.957

43.627

44.818

1.190

47.004

Lasten

05-1-1-1

Achterstallig onderhoud wegwerken

44.453

42.877

51.378

46.794

45.066

1.728

47.071

05-1-2-1

Vervangen en re-linen van 5 km riolering

28.279

28.277

29.432

28.990

28.367

622

27.989

05-2-1-1

Schoonhouden van de openbare ruimte

14.425

14.517

13.971

15.082

14.735

347

14.572

05-2-1-2

Onderhouden van het groen

13.235

13.363

13.698

13.869

13.950

-81

14.129

05-2-1-3

Handhaven van de algemene regelgeving

3.139

3.216

3.000

3.186

3.355

-170

3.267

05-2-2-1

Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen

2.868

2.140

2.364

3.350

943

2.407

3.465

05-2-2-2

Ontwikkelen groen en recreatiegebieden

1.058

1.062

1.058

1.114

1.113

1

1.321

05-2-2-3

Wij zorgen goed voor onze dieren in stad

465

477

465

498

494

5

510

05-2-3-1

Het afval ophalen en de infrastructuur

30.446

31.784

31.701

31.202

32.644

-1.443

34.044

Saldo baten en lasten

-47.759

-44.030

-55.103

-52.415

-46.325

6.090

-52.057

Toevoeging reserves

10.411

10.411

0

16.314

16.314

0

3.000

Onttrekking reserves

1.153

1.166

1.101

13.768

12.950

-818

3

Saldo baten en lasten

-57.017

-53.274

-54.002

-54.961

-49.689

5.272

-55.054