Jaarstukken 2018

Stedelijke Ontwikkeling

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

02-2-1-1

Ruimtelijke herontwikkelingsplannen

6400

Gebiedsmanagement

762

1.485

762

762

2.132

1.370

762

6402

Stedenbouw en planologie

0

0

0

0

0

0

0

02-2-1-2

Investeren in Stedelijke herontwikkeling

6401

Investeringsimpuls RSU

0

322

0

0

1.013

1.013

0

02-2-1-3

Grondexploitaties

6381

Grondexploitaties binnenstedelijk

27.329

25.013

19.990

13.957

10.843

-3.115

39.102

Lasten

02-2-1-1

Ruimtelijke herontwikkelingsplannen

6400

Gebiedsmanagement

4.307

4.975

4.318

4.376

5.739

-1.363

4.507

6402

Stedenbouw en planologie

443

449

465

369

353

16

345

02-2-1-2

Investeren in Stedelijke herontwikkeling

6401

Investeringsimpuls RSU

8.919

3.167

11.391

16.174

13.292

2.882

7.806

02-2-1-3

Grondexploitaties

6381

Grondexploitaties binnenstedelijk

27.221

3.173

19.882

13.849

11.735

2.114

38.967

Saldo baten en lasten

-12.799

15.055

-15.303

-20.049

-17.131

2.917

-11.761

Toevoeging reserves

9.925

9.925

5.225

5.425

5.425

0

6.125

Onttrekking reserves

11.877

5.803

14.348

19.108

15.213

-3.895

17.022

Saldo na mutaties reserves

-10.847

10.934

-6.180

-6.366

-7.343

-977

-864

Investeringen

Subsidies

€ 1.000 euro

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil

Ruimtelijke plannen

Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap

75

76

-1

RSU ruimte voor initiatief

Aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en kennisontwikkeling, netwerk en experimenten (gebiedsontwikkeling nieuwe stijl).

850

743

107

Krachtwijken

Wijkactieplannen

0

171

-171

Totaal

Subdoelstelling Stedelijke Ontwikkeling

925

990

-65

ga terug