Jaarstukken 2018

Doelstelling 1

Een optimale verdeling van het ruimtelijk programma en daaraan gekoppelde middelen over de verschillende onderdelen van de stad

Doelstelling 5

Leidsche Rijn: De stad Utrecht uitgebreid met een stedelijk gebied waar de huidige en komende generaties met plezier kunnen wonen, werken en recreëren

Doelstelling 6

Stationsgebied: Samen met partners het plangebied ontwikkelen tot een vernieuwd centrumgebied

ga terug