Jaarstukken 2018

Stedelijke Ontwikkeling

Financiën

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

02-1-1-1

Ruimtelijke ontwikkelingen

0

1.900

0

0

1.461

1.461

0

02-1-1-2

Stedelijke kaders

499

746

499

506

323

-183

510

02-1-2-1

Conversies en bestemmingswijzigingen

8.376

8.411

8.376

3.320

22.112

18.792

3.383

02-1-2-2

Uitgiftes

620

2.044

620

620

8.067

7.447

620

02-1-2-3

Erfpachtbeheer

13.425

13.931

13.455

13.604

13.933

329

13.736

02-2-1-1

Ruimtelijke herontwikkelingsplannen

762

1.486

762

762

2.132

1.370

762

02-2-1-2

Investeren in Stedelijke herontwikkeling

0

322

0

0

1.013

1.013

0

02-2-1-3

Grondexploitaties

27.329

25.013

19.990

13.957

10.843

-3.115

39.102

02-2-2-1

Wonen

0

1.220

0

0

603

603

0

02-3-1-1

Uitvoeren van de wijkactie- programma’s

0

9

0

0

0

0

0

02-4-1-1

Monumentale en cultuurhistorische waarde

293

568

293

311

777

466

311

02-5-1-1

Toetsen en toezicht houden vergunningen

13.331

12.648

13.558

13.792

13.081

-712

14.234

02-5-1-2

Toezicht op de naleving van milieuregels

620

700

631

660

1.136

476

681

02-6-1-1

Realiseren van bouwrijpe grond

62.295

57.038

42.514

75.405

68.447

-6.958

90.823

02-7-1-1

Uitvoeren Masterplan

84.190

33.273

78.881

37.848

46.314

8.466

25.190

Lasten

02-1-1-1

Ruimtelijke ontwikkelingen

-5.326

-3.583

-6.049

-6.204

-4.862

-1.343

-6.875

02-1-1-2

Stedelijke kaders

2.197

2.450

2.197

2.205

2.255

-50

2.219

02-1-2-1

Conversies en bestemmingswijzigingen

5.896

522

5.896

699

2.908

-2.209

706

02-1-2-2

Uitgiftes

620

957

620

620

4.986

-4.366

620

02-1-2-3

Erfpachtbeheer

8.396

8.836

8.426

4.192

4.374

-182

4.232

02-2-1-1

Ruimtelijke herontwikkelingsplannen

4.750

5.425

4.783

4.745

6.092

-1.347

4.852

02-2-1-2

Investeren in Stedelijke herontwikkeling

8.919

3.167

11.391

16.174

13.292

2.882

7.806

02-2-1-3

Grondexploitaties

27.221

3.173

19.882

13.849

11.735

2.114

38.967

02-2-2-1

Wonen

4.984

4.645

2.490

3.042

2.598

444

2.792

02-3-1-1

Uitvoeren van de wijkactie- programma’s

5.465

3.308

0

2.166

2.166

0

0

02-4-1-1

Monumentale en cultuurhistorische waarde

4.074

4.607

2.791

2.326

2.958

-632

2.513

02-5-1-1

Toetsen en toezicht houden vergunningen

7.724

7.775

7.826

8.118

8.217

-99

8.324

02-5-1-2

Toezicht op de naleving van milieuregels

5.646

5.006

4.806

5.551

5.593

-42

5.192

02-6-1-1

Realiseren van bouwrijpe grond

61.277

42.320

36.557

70.177

48.849

21.328

86.332

02-7-1-1

Uitvoeren Masterplan

88.351

30.628

80.321

39.634

53.200

-13.566

28.032

Saldo baten en lasten

-18.456

40.071

-2.360

-6.508

25.881

32.389

3.639

Toevoeging reserves

10.675

10.675

5.225

5.425

5.425

0

6.125

Onttrekking reserves

24.000

14.807

16.542

25.708

21.813

-3.895

19.221

Saldo baten en lasten

-5.131

44.203

8.957

13.774

42.268

28.494

16.735