Jaarstukken 2018

Stedelijke Ontwikkeling

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

02-7-1-1

Uitvoeren Masterplan

6412

POS onderhanden werk

45.098

11.017

33.839

0

0

0

0

6480

Uitvoeren Masterplan

39.092

22.256

45.042

37.848

46.314

8.466

25.190

Lasten

02-7-1-1

Uitvoeren Masterplan

6412

POS onderhanden werk

0

0

0

-27.112

-3.833

-23.279

-17.749

6480

Uitvoeren Masterplan

88.304

30.605

80.321

66.746

57.033

9.713

45.781

6483

Stadskantoor incidenteel

47

22

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

-4.161

2.645

-1.441

-1.786

-6.886

-5.100

-2.842

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

47

47

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-4.114

2.692

-1.441

-1.786

-6.886

-5.100

-2.842

Investeringen

Subsidies

ga terug