Jaarstukken 2018

Bewoners en Bestuur

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

01-3-1-1

Bewoners betrekken

6020

Bestuursorganen

0

0

0

0

2

2

0

6035

Raadsorganen

425

498

425

425

529

104

425

6356

initiatievenfonds

0

39

0

0

36

36

0

6463

Wijkbureau's

0

14

0

0

0

0

0

Lasten

01-3-1-1

Bewoners betrekken

6020

Bestuursorganen

1.862

2.357

1.862

1.888

2.526

-638

1.888

6028

Volksfeesten

216

194

218

218

199

19

218

6035

Raadsorganen

5.250

5.274

5.210

5.252

5.504

-252

5.377

6036

Ombudszaken

52

5

52

52

0

52

46

6037

Burgerjaarverslag

5

0

5

5

0

5

34

6356

initiatievenfonds

4.494

4.219

4.546

4.546

4.429

117

4.646

6463

Wijkbureau's

4.757

5.262

4.686

5.264

5.234

30

4.940

6469

Leefbaarheidsbudget

0

1

0

0

2

-2

0

Saldo baten en lasten

-16.211

-16.762

-16.154

-16.801

-17.328

-527

-16.723

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

225

225

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-15.986

-16.537

-16.154

-16.801

-17.328

-527

-16.723

Investeringen

Subsidies

€ 1.000 euro

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil

Volksfeesten

Organiseren en uitvoeren van volksfeesten

205

198

7

Initiatievenfonds

Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten

2.749

3.023

-274

Totaal

Subdoelstelling Bewoners en Bestuur

2.954

3.221

-267

ga terug