Jaarstukken 2018

Doelstelling 1

Utrecht wordt nationaal en internationaal gezien als een aantrekkelijke stad van kennis en cultuur

Doelstelling 2

Het Utrechts belang wordt goed behartigd op regionaal, nationaal en internationaal niveau

ga terug