Jaarstukken 2018

Sport

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

11-2-2-2

Sportevenementen

6486

Sportevenementen

0

19

0

0

60

60

0

Lasten

11-2-2-1

Topsport- en talentontwikkeling

6474

Topsportevenementen

499

480

343

353

364

-11

364

11-2-2-2

Sportevenementen

6486

Sportevenementen

456

548

632

646

741

-96

1.265

Saldo baten en lasten

-954

-1.008

-975

-999

-1.046

-48

-1.629

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-954

-1.008

-975

-999

-1.046

-48

-1.629

Investeringen

Subsidies

€ 1.000 euro

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil

Topsport (subsidietender Sport)

Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalentenen vestiging talentcentra

76

78

-2

Topsport

Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalententen vestiging talentcentra

107

107

0

Sportevenementen

Ondersteunen en stimuleren top- en breedtesportevenementen

202

182

20

Totaal

Subdoelstelling Sport

385

367

18

ga terug