Jaarstukken 2018

Sport

Financiën

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

11-1-1-1

Buitenaccommodaties

1.282

1.595

1.296

1.640

1.938

298

1.659

11-1-1-2

Binnensportaccomodaties

2.887

3.199

2.936

3.072

3.411

339

3.120

11-1-1-3

Zwembaden

4.143

4.449

4.212

4.216

4.941

725

4.284

11-1-1-4

Accommodatiebeleid

0

2

0

0

0

0

0

11-2-1-1

Sportstimuleren

0

8

0

0

0

0

0

11-2-2-2

Sportevenementen

0

19

0

0

60

60

0

Lasten

11-1-1-1

Buitenaccommodaties

7.984

8.656

10.720

8.899

9.322

-423

10.564

11-1-1-2

Binnensportaccomodaties

9.995

10.023

10.373

9.803

9.982

-178

10.397

11-1-1-3

Zwembaden

9.701

9.457

9.873

9.227

9.476

-249

9.606

11-1-1-4

Accommodatiebeleid

670

724

685

794

810

-16

841

11-2-1-1

Sportstimuleren

2.401

2.356

2.385

2.532

2.590

-58

3.483

11-2-2-1

Topsport- en talentontwikkeling

499

480

343

353

364

-11

364

11-2-2-2

Sportevenementen

456

548

632

646

741

-96

1.265

Saldo baten en lasten

-23.393

-22.972

-26.567

-23.325

-22.935

390

-27.456

Toevoeging reserves

1.759

1.759

48

3.446

3.446

0

48

Onttrekking reserves

1.644

1.994

1.646

2.512

2.570

58

2.474

Saldo baten en lasten

-23.508

-22.738

-24.970

-24.259

-23.812

448

-25.031