Jaarstukken 2018

Sport

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

11-2-2-2

Sportevenementen

0

19

0

0

60

60

0

Lasten

11-2-2-1

Topsport- en talentontwikkeling

499

480

343

353

364

-11

364

11-2-2-2

Sportevenementen

456

548

632

646

741

-96

1.265

Saldo baten en lasten

-954

-1.008

-975

-999

-1.046

-48

-1.629

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

-954

-1.008

-975

-999

-1.046

-48

-1.629

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Sportevenementen
De hogere baten betreffen de cofinanciering door Gemeente Breda, Provincie Utrecht en Stichting Sportservice Brabant aan de Start Vuelta 2020.

De hogere lasten betreffen voor 0,06 miljoen euro lasten Start Vuelta 2020. Het resterende verschil betreft een hogere doorbelasting van de overhead en wat overige kleine posten.

Topsport- en talentontwikkeling
Geen bijzonderheden.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug