Jaarstukken 2018

Veiligheid

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

09-2-2-1

Uitvoeren van activiteiten calamiteiten

6010

Crisisbeheersing en piket

0

0

0

0

0

0

0

Lasten

09-2-2-1

Uitvoeren van activiteiten calamiteiten

6010

Crisisbeheersing en piket

26.593

25.950

27.051

27.632

27.633

0

28.935

Saldo baten en lasten

-26.593

-25.950

-27.051

-27.632

-27.633

0

-28.935

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

170

170

0

0

Saldo na mutaties reserves

-26.593

-25.950

-27.051

-27.462

-27.463

0

-28.935

Investeringen

Subsidies

€ 1.000 euro

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil

Hulpverlening bij ongevallen en rampen

Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen.

173

166

7

Totaal

Subdoelstelling Veiligheid

173

166

7

ga terug