Jaarstukken 2018

Veiligheid

Financiën

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

09-1-1-1

Aanpakken High Impact Crime delicten

0

197

0

0

1

1

0

09-1-2-1

Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen

0

1

0

0

1

1

0

09-1-3-1

Uitvoeren van de wijkveiligheidsprogramm

0

11

0

0

2

2

0

09-1-4-1

Regie voeren op de integrale aanpak

328

425

334

461

648

187

476

09-2-1-1

Uitvoeren van activiteiten verstoring

15

12

15

15

0

-15

15

09-2-2-1

Uitvoeren van activiteiten calamiteiten

0

0

0

0

0

0

0

Lasten

09-1-1-1

Aanpakken High Impact Crime delicten

2.295

2.432

2.377

2.399

2.412

-13

2.469

09-1-2-1

Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen

6.473

6.552

6.971

7.122

7.104

18

7.464

09-1-3-1

Uitvoeren van de wijkveiligheidsprogramm

4.429

4.198

4.174

4.273

4.195

77

4.468

09-1-4-1

Regie voeren op de integrale aanpak

2.553

2.468

2.100

2.681

2.797

-115

2.820

09-2-1-1

Uitvoeren van activiteiten verstoring

3.714

3.842

3.107

3.794

3.840

-46

3.025

09-2-2-1

Uitvoeren van activiteiten calamiteiten

26.593

25.950

27.051

27.632

27.633

0

28.935

Saldo baten en lasten

-45.713

-44.795

-45.431

-47.425

-47.329

96

-48.691

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

377

377

0

0

Saldo baten en lasten

-45.713

-44.795

-45.431

-47.048

-46.952

96

-48.691