Jaarstukken 2018

Cultuur

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

10-1-1-1

Programmering en productie

6180

Productie en Programmering

0

13

2

2

15

13

2

Lasten

10-1-1-1

Programmering en productie

6180

Productie en Programmering

34.921

36.032

34.371

34.562

34.740

-178

35.169

6185

Programmering Musea

8.476

8.386

8.557

8.666

8.533

133

8.739

Saldo baten en lasten

-43.396

-44.406

-42.926

-43.226

-43.258

-32

-43.906

Toevoeging reserves

0

0

2

235

233

2

2

Onttrekking reserves

2.732

2.760

132

132

160

28

132

Saldo na mutaties reserves

-40.665

-41.646

-42.796

-43.329

-43.331

-2

-43.777

Investeringen

Subsidies

€ 1.000 euro

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil

Productie en programmering

Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen

41.784

37.958

3826

Totaal

Subdoelstelling Cultuur

41.784

37.958

3.826

ga terug