Jaarstukken 2018

Openbare Ruimte en Groen

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

05-2-1-1

Schoonhouden van de openbare ruimte

6726

Dagelijks Onderhoud Straatreiniging

489

550

89

939

879

-60

89

05-2-1-2

Onderhouden van het groen

6725

Dag. Onderh. Openb. Ruimte(excl straatr)

0

5

0

0

26

26

0

6755

Dag. Onderh. OR groen & recreatie

2

171

2

2

140

139

2

05-2-1-3

Handhaven van de algemene regelgeving

6280

Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte

1.320

1.302

1.342

1.433

1.445

12

1.479

6281

Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclamevz

2.968

2.917

3.278

3.127

2.812

-315

3.233

6282

Toezicht en Handhaving

40

51

41

42

103

61

44

Lasten

05-2-1-1

Schoonhouden van de openbare ruimte

6726

Dagelijks Onderhoud Straatreiniging

14.425

14.517

13.971

15.082

14.735

347

14.572

05-2-1-2

Onderhouden van het groen

6725

Dag. Onderh. Openb. Ruimte(excl straatr)

2.899

2.789

3.036

2.978

2.970

8

3.272

6755

Dag. Onderh. OR groen & recreatie

10.337

10.574

10.662

10.890

10.980

-89

10.857

05-2-1-3

Handhaven van de algemene regelgeving

6280

Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte

988

1.093

1.010

1.103

1.130

-27

1.132

6281

Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclamevz

128

104

130

215

308

-93

216

6282

Toezicht en Handhaving

2.023

2.019

1.861

1.868

1.917

-50

1.919

Saldo baten en lasten

-25.981

-26.100

-25.918

-26.593

-26.633

-40

-27.122

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-25.981

-26.100

-25.918

-26.593

-26.633

-40

-27.122

Investeringen

Subsidies

ga terug