Jaarstukken 2018

Bereikbaarheid

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

04-1-3-1

Uitvoeren van maatregelen autoparkeren

6441

Parkeren Offstreet Expl. SB

4.002

5.243

3.793

6.066

5.494

-572

6.613

6443

Parkeren Offstreet B&O SB

0

-2

0

0

0

0

8

6445

Parkeren Straat VTH

29.264

30.228

28.648

31.910

31.854

-56

35.886

6447

Parkeren Offstreet UVO

0

0

0

0

1

1

0

6455

Parkeren

-200

0

400

0

0

0

0

04-1-3-2

Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren

6442

Fietsparkeren Expl. SB

322

316

486

331

188

-143

394

6446

Fietsparkeren VTH

250

247

204

280

279

-2

289

6448

Fietsparkeren UVO

0

0

0

0

0

0

0

6456

Fietsparkeren

0

0

100

0

6

6

0

Lasten

04-1-3-1

Uitvoeren van maatregelen autoparkeren

6441

Parkeren Offstreet Expl. SB

1.672

1.755

1.362

2.398

2.008

390

2.446

6443

Parkeren Offstreet B&O SB

683

1.242

501

811

422

390

456

6445

Parkeren Straat VTH

7.583

7.532

7.529

7.685

7.253

432

8.397

6447

Parkeren Offstreet UVO

2.515

2.493

2.108

3.372

2.530

842

4.825

6455

Parkeren

1.121

878

1.507

1.412

896

517

1.241

04-1-3-2

Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren

6442

Fietsparkeren Expl. SB

2.486

2.380

2.277

2.381

2.342

39

2.341

6444

Fietsparkeren B&O SB

43

30

43

40

48

-8

40

6446

Fietsparkeren VTH

1.808

1.664

1.829

1.917

1.783

135

1.947

6448

Fietsparkeren UVO

481

376

226

868

913

-44

1.232

6456

Fietsparkeren

1.037

987

2.399

2.241

974

1.267

3.750

Saldo baten en lasten

14.209

16.696

13.851

15.463

18.654

3.192

16.515

Toevoeging reserves

522

522

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

1.470

1.039

906

2.529

524

-2.005

2.485

Saldo na mutaties reserves

15.157

17.213

14.757

17.991

19.178

1.187

19.000

Investeringen

Subsidies

ga terug