Jaarstukken 2018

Bereikbaarheid

Financiën

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

04-1-1-1

Mobiliteitsmanagement Gebruiker Centraal

3.557

1.794

112

248

1.176

928

0

04-1-2-1

Uitvoering fiets- en voetgangersprojecte

6.444

1.302

89

2.812

3.997

1.185

312

04-1-2-2

Uitvoering projecten Openbaar Vervoer

33.445

26.763

32.780

44.344

30.957

-13.387

18.934

04-1-2-3

Uitvoering projecten auto (gebruik)

4.000

124

3.000

0

113

113

0

04-1-3-1

Uitvoeren van maatregelen autoparkeren

33.066

35.469

32.841

37.976

37.349

-627

42.507

04-1-3-2

Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren

573

563

790

611

472

-139

683

Lasten

04-1-1-1

Mobiliteitsmanagement Gebruiker Centraal

8.524

5.858

2.802

5.840

3.991

1.849

4.132

04-1-2-1

Uitvoering fiets- en voetgangersprojecte

18.324

17.087

16.772

16.645

10.606

6.039

12.155

04-1-2-2

Uitvoering projecten Openbaar Vervoer

27.344

16.768

34.121

48.479

39.388

9.091

42.854

04-1-2-3

Uitvoering projecten auto (gebruik)

16.495

5.719

6.499

4.757

836

3.921

4.279

04-1-3-1

Uitvoeren van maatregelen autoparkeren

13.575

13.900

13.007

15.678

13.108

2.570

17.364

04-1-3-2

Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren

5.855

5.436

6.773

7.447

6.059

1.388

9.311

Saldo baten en lasten

-9.032

1.248

-10.362

-12.855

76

12.930

-27.660

Toevoeging reserves

13.209

13.209

17.876

11.698

11.698

0

31.611

Onttrekking reserves

22.162

16.628

24.828

22.458

7.872

-14.586

41.126

Saldo baten en lasten

-79

4.666

-3.409

-2.094

-3.750

-1.655

-18.144