Jaarstukken 2018

Bereikbaarheid

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

04-1-2-1

Uitvoering fiets- en voetgangersprojecte

6457

Fiets

6.444

1.069

89

2.812

3.491

679

312

6458

Verkeersveiligheid

0

234

0

0

505

505

0

04-1-2-2

Uitvoering projecten Openbaar Vervoer

6450

Bedrijfsmiddelen

0

0

182

0

0

0

0

6451

Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid

0

6

0

0

7

7

0

6452

Programmamanagement

0

126

0

104

243

139

104

6453

OV

33.445

26.630

32.598

44.240

30.708

-13.532

18.830

04-1-2-3

Uitvoering projecten auto (gebruik)

6454

Auto

4.000

124

3.000

0

113

113

0

Lasten

04-1-2-1

Uitvoering fiets- en voetgangersprojecte

6457

Fiets

13.060

8.872

8.093

9.565

8.683

882

8.556

6458

Verkeersveiligheid

5.264

8.215

8.679

7.080

1.923

5.157

3.599

04-1-2-2

Uitvoering projecten Openbaar Vervoer

6450

Bedrijfsmiddelen

-4.217

-4.116

-4.082

-2.420

-2.420

0

-2.420

6451

Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid

539

547

546

994

969

25

994

6452

Programmamanagement

2.000

2.224

2.106

2.875

2.832

44

2.877

6453

OV

29.022

18.112

35.551

47.031

38.008

9.023

41.404

04-1-2-3

Uitvoering projecten auto (gebruik)

6454

Auto

13.871

5.719

6.499

4.521

600

3.921

4.279

6459

P&R

2.624

0

0

236

236

0

0

Saldo baten en lasten

-18.275

-11.385

-21.523

-22.725

-15.763

6.962

-40.042

Toevoeging reserves

12.687

12.687

17.876

11.698

11.698

0

31.611

Onttrekking reserves

15.861

11.660

21.232

15.950

6.146

-9.804

36.188

Saldo na mutaties reserves

-15.101

-12.412

-18.166

-18.473

-21.315

-2.842

-35.465

Investeringen

Subsidies

ga terug