Jaarstukken 2018

Bereikbaarheid

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

04-1-1-1

Mobiliteitsmanagement Gebruiker Centraal

6460

Duurzame Mobiliteit ( niet fysiek)

3.557

1.794

112

248

1.176

928

0

Lasten

04-1-1-1

Mobiliteitsmanagement Gebruiker Centraal

6460

Duurzame Mobiliteit ( niet fysiek)

8.524

5.858

2.802

5.840

3.991

1.849

4.132

Saldo baten en lasten

-4.967

-4.063

-2.690

-5.592

-2.815

2.777

-4.132

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

4.832

3.928

2.690

3.979

1.202

-2.777

2.452

Saldo na mutaties reserves

-135

-135

0

-1.613

-1.613

0

-1.680

Investeringen

Subsidies

€ 1.000 euro

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil

De gebruiker centraal

Stimuleren gebruik fiets

0

105

-105

Totaal

Subdoelstelling Bereikbaarheid

0

105

-105

ga terug