Jaarstukken 2018

Duurzaamheid

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

03-2-2-1

Schone bodem

6434

Bodemverontreiniging

3

82

3

3

31

28

3

Lasten

03-2-2-1

Schone bodem

6434

Bodemverontreiniging

4.946

2.981

2.537

8.145

3.150

4.995

5.965

Saldo baten en lasten

-4.943

-2.899

-2.534

-8.142

-3.119

5.022

-5.962

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

2.256

2.256

0

2.187

2.187

0

0

Saldo na mutaties reserves

-2.687

-643

-2.534

-5.955

-932

5.022

-5.962

Investeringen

Subsidies

ga terug