Jaarstukken 2018

Duurzaamheid

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

03-2-1-1

Preventie lucht, geluid en veiligheid

6430

Lucht, geluid en externe veiligheid

61

73

61

61

61

0

0

Lasten

03-2-1-1

Preventie lucht, geluid en veiligheid

6430

Lucht, geluid en externe veiligheid

1.247

1.279

1.247

1.428

1.386

42

883

Saldo baten en lasten

-1.186

-1.205

-1.186

-1.367

-1.325

42

-883

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-1.186

-1.205

-1.186

-1.367

-1.325

42

-883

Investeringen

Subsidies

ga terug