Jaarstukken 2018

Duurzaamheid

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

03-2-1-1

Preventie lucht, geluid en veiligheid

61

73

61

61

61

0

0

Lasten

03-2-1-1

Preventie lucht, geluid en veiligheid

1.247

1.279

1.247

1.428

1.386

42

883

Saldo baten en lasten

-1.186

-1.205

-1.186

-1.367

-1.325

42

-883

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

-1.186

-1.205

-1.186

-1.367

-1.325

42

-883

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen ten opzichte van de begroting te melden

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug