Jaarstukken 2018

Duurzaamheid

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

03-1-1-1

Uitvoeringsprogramma

6435

Klimaat en energie

103

140

0

250

268

18

0

6439

Utrechtse Energie

0

37

0

0

232

232

0

Lasten

03-1-1-1

Uitvoeringsprogramma

6435

Klimaat en energie

356

349

322

525

507

18

416

6438

Groen en Duurzaam

3.751

3.772

3.778

3.837

3.898

-61

3.943

6439

Utrechtse Energie

3.250

5.496

2.951

4.446

4.696

-250

4.874

Saldo baten en lasten

-7.253

-9.440

-7.050

-8.557

-8.601

-43

-9.233

Toevoeging reserves

41

41

41

41

41

0

41

Onttrekking reserves

379

299

0

680

680

0

100

Saldo na mutaties reserves

-6.916

-9.182

-7.092

-7.919

-7.962

-43

-9.174

Investeringen

Subsidies

€ 1.000 euro

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil

Utrecht groen en duurzaam

Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht

3.182

3.182

0

Maatschappelijk vastgoed

Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen

150

145

5

Energiefonds Utrecht

Subsidie aan het Energiefonds Utrecht zodat zij financiele ondersteuning kunnen bieden in de vorm van leningen, garantstellingen en participaties.

0

500

-500

Vouchers energieadviezen bewoners

Vergoeding van 220 euro voor burgers die naar aanleiding van een energieadvies een energiemaatregel laten uitvoeren

25

22

3

Zonneboliers

Het financieel ondersteunen van initiatieven van de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler voor huurders en eigenaren van woningen in Utrecht

15

1

14

Duurzame monumentenadviezen

Duurzame monumentenadviezen

25

6

19

Collectieve Zonne-energieprojecten

Collectieve Zonne-energieprojecten

0

30

-30

Geothermie

Subsidie Geothermie GOUD

0

137

-137

Totaal

Subdoelstelling Duurzaamheid

3.397

4.023

-626

ga terug