Jaarstukken 2018

Stedelijke Ontwikkeling

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

02-1-1-1

Ruimtelijke ontwikkelingen

6287

Beheer strategische verwervingen

0

89

0

0

28

28

0

6288

Resultaat strategische verwervingen

0

1.764

0

0

1.349

1.349

0

6380

Bedrijfsmiddelen SO

0

0

0

0

0

0

0

6405

Strategie

0

47

0

0

84

84

0

02-1-1-2

Stedelijke kaders

6359

Omgevingsrecht

499

648

499

506

209

-297

510

6383

Beleidsontwikkeling Grondzaken

0

97

0

0

114

114

0

Lasten

02-1-1-1

Ruimtelijke ontwikkelingen

6287

Beheer strategische verwervingen

104

89

72

0

28

-28

0

6288

Resultaat strategische verwervingen

0

1.764

0

0

1.349

-1.349

0

6380

Bedrijfsmiddelen SO

-7.539

-7.378

-7.341

-8.721

-8.323

-398

-9.233

6403

Bovenstedelijke programmering

1.460

1.237

570

1.875

1.552

323

1.752

6405

Strategie

649

706

649

641

532

109

605

02-1-1-2

Stedelijke kaders

6359

Omgevingsrecht

2.003

2.158

2.003

2.037

1.965

73

1.995

6383

Beleidsontwikkeling Grondzaken

194

292

194

168

290

-122

225

Saldo baten en lasten

3.627

3.778

4.351

4.505

4.391

-114

5.165

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

426

426

0

0

Saldo na mutaties reserves

3.627

3.778

4.351

4.931

4.817

-114

5.165

Investeringen

Subsidies

ga terug