Jaarstukken 2018

Duurzaamheid

Financiën

Wat heeft dat gekost?

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Wij ramen de baten en lasten van prestatiedoelstelling 2.3 in het programma Bereikbaarheid onder subdoelstelling 1.1. 'voor en/of samen met inwoners, ondernemers en bezoekers nemen we niet-fysieke maatregelen die bijdragen aan duurzame mobiliteit'.

ga terug