Jaarstukken 2018

Duurzaamheid

Financiën

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

03-1-1-1

Uitvoeringsprogramma

103

178

0

250

500

250

0

03-2-1-1

Preventie lucht, geluid en veiligheid

61

73

61

61

61

0

0

03-2-2-1

Schone bodem

3

82

3

3

31

28

3

Lasten

03-1-1-1

Uitvoeringsprogramma

7.356

9.618

7.050

8.807

9.101

-293

9.233

03-2-1-1

Preventie lucht, geluid en veiligheid

1.247

1.279

1.247

1.428

1.386

42

883

03-2-2-1

Schone bodem

4.946

2.981

2.537

8.145

3.150

4.995

5.965

Saldo baten en lasten

-13.382

-13.545

-10.770

-18.066

-13.045

5.021

-16.078

Toevoeging reserves

41

41

41

41

41

0

41

Onttrekking reserves

2.635

2.555

0

2.867

2.867

0

100

Saldo baten en lasten

-10.789

-11.031

-10.812

-15.241

-10.219

5.021

-16.020