Jaarstukken 2018

Sport

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

11-2-1-1

Sportstimuleren

0

8

0

0

0

0

0

Lasten

11-2-1-1

Sportstimuleren

2.401

2.356

2.385

2.532

2.590

-58

3.483

Saldo baten en lasten

-2.401

-2.348

-2.385

-2.532

-2.590

-58

-3.483

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

-2.401

-2.348

-2.385

-2.532

-2.590

-58

-3.483

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Sportstimuleren
Geen bijzonderheden.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug