Jaarstukken 2018

Sport

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

11-1-1-1

Buitenaccommodaties

6471

Buitenaccommodaties

-1

0

-1

0

0

0

0

6738

Buitenaccommodaties UVO

468

596

468

661

745

83

666

6739

Buitenaccommodaties SB

815

999

829

979

1.194

215

993

11-1-1-2

Binnensportaccomodaties

6472

Binnenaccommodaties

13

13

13

0

0

0

0

6746

Binnenaccommodaties UVO

153

286

153

302

289

-14

304

6747

Binnenaccommodaties SB

2.721

2.900

2.770

2.770

3.122

352

2.816

11-1-1-3

Zwembaden

6470

Zwembaden

0

0

54

0

0

0

0

6736

Zwembaden UVO

320

351

213

324

452

127

328

6737

Zwembaden SB

3.823

4.098

3.944

3.892

4.489

597

3.957

11-1-1-4

Accommodatiebeleid

6475

Accomodaties beleid en ontwikkeling

0

2

0

0

0

0

0

Lasten

11-1-1-1

Buitenaccommodaties

6471

Buitenaccommodaties

-168

-170

-170

0

0

0

0

6738

Buitenaccommodaties UVO

4.247

4.880

6.855

4.658

4.904

-246

6.262

6739

Buitenaccommodaties SB

3.904

3.946

4.035

4.242

4.418

-176

4.303

11-1-1-2

Binnensportaccomodaties

6472

Binnenaccommodaties

-14

-18

-18

0

0

0

0

6746

Binnenaccommodaties UVO

1.833

1.801

2.128

1.551

1.673

-121

2.170

6747

Binnenaccommodaties SB

8.176

8.240

8.263

8.252

8.309

-57

8.227

11-1-1-3

Zwembaden

6470

Zwembaden

5

1

0

0

0

0

11

6736

Zwembaden UVO

2.260

2.134

2.312

1.646

1.946

-300

2.169

6737

Zwembaden SB

7.435

7.322

7.561

7.580

7.530

50

7.425

11-1-1-4

Accommodatiebeleid

6475

Accomodaties beleid en ontwikkeling

670

724

685

794

810

-16

841

Saldo baten en lasten

-20.038

-19.616

-23.207

-19.795

-19.299

495

-22.344

Toevoeging reserves

1.759

1.759

48

3.446

3.446

0

48

Onttrekking reserves

1.644

1.994

1.646

2.512

2.570

58

2.474

Saldo na mutaties reserves

-20.153

-19.381

-21.610

-20.729

-20.176

553

-19.919

Investeringen

Subsidies

€ 1.000 euro

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil

Basisvoorzieningen

Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen

342

340

2

Tuinen en Parken

Volkstuinen

164

162

2

Totaal

Subdoelstelling Sport

506

502

4

ga terug