Jaarstukken 2018

Veiligheid

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

09-1-4-1

Regie voeren op de integrale aanpak

6017

Bestuurlijke aanpak en maatregelen

0

6

0

0

89

89

0

6437

Vergunning. & handhaving bijzond. wetten

328

420

334

461

559

99

476

Lasten

09-1-4-1

Regie voeren op de integrale aanpak

6017

Bestuurlijke aanpak en maatregelen

1.304

1.181

859

1.301

1.338

-37

1.381

6437

Vergunning. & handhaving bijzond. wetten

1.248

1.287

1.241

1.381

1.459

-78

1.439

Saldo baten en lasten

-2.225

-2.042

-1.766

-2.221

-2.149

72

-2.344

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

207

207

0

0

Saldo na mutaties reserves

-2.225

-2.042

-1.766

-2.014

-1.942

72

-2.344

Investeringen

Subsidies

ga terug