Jaarstukken 2018

Veiligheid

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

09-1-3-1

Uitvoeren van de wijkveiligheidsprogramm

6015

Aanpak wijkveiligheid

0

0

0

0

0

0

0

6091

Veilig ondernemen

0

10

0

0

0

0

0

6284

THOR Wijkveiligheid

0

1

0

0

2

2

0

6366

Versnelling Overvecht: Veiligheid

0

0

0

0

0

0

0

Lasten

09-1-3-1

Uitvoeren van de wijkveiligheidsprogramm

6015

Aanpak wijkveiligheid

1.442

1.253

1.442

1.498

1.464

34

1.539

6091

Veilig ondernemen

177

194

177

182

160

22

182

6284

THOR Wijkveiligheid

2.310

2.290

2.054

2.090

2.046

44

2.141

6366

Versnelling Overvecht: Veiligheid

500

461

500

502

525

-23

606

Saldo baten en lasten

-4.429

-4.187

-4.174

-4.273

-4.194

79

-4.468

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-4.429

-4.187

-4.174

-4.273

-4.194

79

-4.468

Investeringen

Subsidies

ga terug