Jaarstukken 2018

Veiligheid

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

09-1-3-1

Uitvoeren van de wijkveiligheidsprogramm

0

11

0

0

2

2

0

Lasten

09-1-3-1

Uitvoeren van de wijkveiligheidsprogramm

4.429

4.198

4.174

4.273

4.195

77

4.468

Saldo baten en lasten

-4.429

-4.187

-4.174

-4.273

-4.194

79

-4.468

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

-4.429

-4.187

-4.174

-4.273

-4.194

79

-4.468

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Op deze doelstelling zijn geen majeure afwijkingen toe te lichten.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug