Jaarstukken 2018

Economie

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

17-1-1-1

Versterken economisch structuur

6094

Versterken economische structuur

0

454

0

0

0

0

0

Lasten

17-1-1-1

Versterken economisch structuur

6094

Versterken economische structuur

9.462

9.961

8.736

8.953

8.457

496

9.411

Saldo baten en lasten

-9.462

-9.507

-8.736

-8.953

-8.457

496

-9.411

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

206

206

0

311

311

0

0

Saldo na mutaties reserves

-9.256

-9.301

-8.736

-8.642

-8.146

496

-9.411

Investeringen

Subsidies

€ 1.000 euro

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil

Stimuleren bedrijven (BSBB)

Tegemoetkoming kleinschalige ondernemers en eigenaren onroerend  goed  wegens negatieve gevolgen ontstaan door stedelijke vernieuwing

100

0

100

Utrecht Science Park

Exploitatie subsidie Utrecht Science Park

50

228

-178

Ondernemersfonds Utrecht

Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad

6.767

6.700

67

BIZ Woonboulevard

BIZ subsidie (bedrijf Investering Zone)

135

137

-2

Impuls Lage Weide

Impuls Lage Weide

0

50

-50

Totaal

Subdoelstelling Economie

7.052

7.115

-63

ga terug