Jaarstukken 2018

Veiligheid

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

09-2-1-1

Uitvoeren van activiteiten verstoring

6018

Aanpak verstoringen OO en MO

15

12

15

15

0

-15

15

6286

THOR Evenementen

0

0

0

0

0

0

0

Lasten

09-2-1-1

Uitvoeren van activiteiten verstoring

6018

Aanpak verstoringen OO en MO

3.066

3.219

2.411

3.098

3.207

-109

2.284

6033

IB AUTO Cameratoezicht

413

393

452

452

395

57

492

6286

THOR Evenementen

234

230

243

243

238

5

250

Saldo baten en lasten

-3.699

-3.829

-3.092

-3.779

-3.839

-61

-3.010

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-3.699

-3.829

-3.092

-3.779

-3.839

-61

-3.010

Investeringen

Subsidies

ga terug